L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Friday, December 26, 2008

0 Hội thao năm học 2008 - 2009

No comments:
Hội thao năm học 2008 - 2009 Sau hơn ba tháng bắt đầu với trường lớp, thầy cô và bạn mới, George đã dần quen với nề nếp, cách sinh hoạt, học tâ...

Monday, November 17, 2008

0 Lời cảm ơn

No comments:
Lời cảm ơn Lời đầu tiên cho bài viết này, L.T.D.H muốn nói lời cảm ơn sự nhiệt tình theo dõi và ủng hộ tinh thần của các ...

Thursday, October 9, 2008

0 CAO SÀO SƠN HOẠT

No comments:
CAO SÀO SƠN HOẠT " CAO sào SƠN hoạt " là tên một quán ăn nơi vùng núi, nằm cách Thị xã Đài Trung khoảng 1h đồng hồ lái xe, đươ...

Followers