L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, October 9, 2008

0 CAO SÀO SƠN HOẠT

No comments:
CAO SÀO SƠN HOẠT " CAO sào SƠN hoạt " là tên một quán ăn nơi vùng núi, nằm cách Thị xã Đài Trung khoảng 1h đồng hồ lái xe, đươ...

Followers