L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, February 1, 2009

0 Chút kỷ niệm xuân

No comments:
Chút kỷ niệm xuân Mỗi bước ta đi Rớt đầy hạt ký ức Ta lần theo Nhặt lại ... đem về trồng Có chăng đôi lần ? Ký ức bị lãng quên và bỏ sót Cây h...

Followers