L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, August 24, 2009

0 Tây Ninh ngày về

No comments:
Tây Ninh ngày về Chín năm dài, nay hành hương về lại Núi Bà Đen, quen nắng cháy lửa thiêu “ Nhớ ngày ấy, lòng hoang mang trống ...

Friday, August 21, 2009

0 Bạc Liêu tình, Cà Mau duyên

No comments:
Bạc Liêu tình, Cà Mau duyên Bạc Liêu một thời vang danh chàng Công Tử Cà Mau đất Mũi nằm cuối nước Việt Nam Hôm nào tôi đến viếng thăm Về mà lo...

Followers