L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, September 7, 2009

0 Ray rứt

No comments:
Ray rứt ray rứt Ngoài trời vẫn đang mưa, sau trận mưa cuối mùa nặng hạt vừa dứt còn sót lại những giọt mư...

Followers