L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, November 4, 2009

2 Tag

2 comments:
Tag Người ta sợ bị dính tag, còn mình thấy lạ thì tò mò nên cũng bị dính luôn và giờ phải ngồi viết “bảng tự kiểm” như thế này đâ...

Followers