L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, December 27, 2009

0 Văn nghệ mừng Giáng Sinh và chào đón năm mới

No comments:
Văn nghệ mừng Giáng Sinh và chào đón năm mới Ngày 26 tháng 12 năm 2009 Thời gian cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, mới đó mà con đã học lớp hai và học kì một cũng đã sắp sửa kế...

Friday, December 4, 2009

0 Em và Anh

No comments:
Em & Anh Em và anh ... bắt đầu bằng một con đường tưởng như nh...

Followers