L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, April 29, 2010

0 Ta đi qua đời nhau

No comments:
Tình ơi, xin ngủ yên ! Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng Ta đi qua đời nhau Nắng không còn vàng nắng Hạt bụi trăm năm lấp một góc đờ...

Followers