L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, August 29, 2010

0 Nỗi nhớ theo màn mưa

No comments:
Ngày mưa không anh Ngày mưa không anh Chiếc ô che nép mình sau tán ...

Tuesday, August 17, 2010

0 Đây đó những ngày hè

No comments:
Những năm gần đây, cứ vào hè khoảng cuối tháng bảy đầu tháng tám là thế nào cũng “khăn gối” về nhà Mẹ ở một tuần đến mười ngày, thăm nh...

Followers