L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, December 14, 2011

0 Hội thao năm học 2011 - 2012

No comments:
Hội thao năm học 2011 - 2012 Vẫn như những năm trước và đây là lần thứ tư mẹ theo chân con trai đến trường từ trước giờ trống báo hiệu một ngày học mới bắt ...

Sunday, December 4, 2011

0 PHÔI PHA, mãi không phôi pha

No comments:
Vết hằn trên cát nhòa mau Hanh hanh nắng rọi bờ lau ngã vàng Chân mây nhạn én từng đàn Nửa vời cánh lượn chiều lan ánh tà Tịch liê...

Tuesday, November 22, 2011

0 Trở lại Đài Nam

No comments:
Trở lại Đài Nam 。。。 trở lại thành phố Đài Nam sau gần năm năm, lần sau cùng ấy là lần mà gia đình nhỏ của tôi cùng đại gia đình các anh chị đến tham ...

Friday, November 11, 2011

0 Cung Song Ngư 『 PISCES 』 19/2 - 20/3

No comments:
Cung Song Ngư 『 PISCES 』 19/2 - 20/3 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Bảo Bình 『 AQUARIUS 』 20/1 - 18/2

No comments:
Cung Bảo Bình 『 AQUARIUS 』 20/1 - 18/2 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Ma Kết 『 CAPRICORN 』 22/12 - 19/1

No comments:
Cung Ma Kết 『 CAPRICORN 』 22/12 - 19/1 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Nhân Mã 『 SAGITTARIUS 』 22/11 - 21/12

No comments:
Cung Nhân Mã 『 SAGITTARIUS 』 22/11 - 21/12 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

Followers