L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, March 13, 2011

0 Ba Mẹ cho con

No comments:
MẸ và CON ( Thơ Xuân Quỳnh ) Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai ? Của con đấ...

Followers