L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Saturday, May 28, 2011

0 Tìm trong nỗi nhớ

No comments:
Như trẻ con chơi trò tay không tay có Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy Em đành giấu nỗi n...

Wednesday, May 11, 2011

0 Mười năm đời mẹ có con

No comments:
Mười năm đời Mẹ có con “母親節快樂 ! Happy Mother’s day !...” Những ngày qua, đi đến đâu cũng đều thấy những khẩu hiệu như...

Followers