L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, October 19, 2011

0 Mười một mùa thu cho em

No comments:
Mười một mùa thu cho em Thu đến, thu đi, thu lại đến Thêm một mùa mình đã bên nhau Nghe thu về trong gió lao xao Những chiếc lá rơi chiều bãng lãng N...

Saturday, October 15, 2011

0 Hai năm, hai tháng lẻ hai ngày

No comments:
Hai năm, hai tháng lẻ hai ngày . . . Sui gia mình biết nhau từ lúc nào chị sui nhỉ, tui nhớ - tui tính và tui ...

Thursday, October 6, 2011

0 Giấc thu

No comments:
。。。về với quê hương, an giấc thu - quên đi vạn giấc sầu ... Hoa nhé !

Saturday, October 1, 2011

0 Lặng im tìm chốn bình yên

No comments:
Lặng im tìm chốn bình yên L ặ n g    i m tìm chốn bình yên Ta im lặng nghe thu về trong gió Khúc giao mùa hồn gõ cửa vi vu Cánh lá bay nhẹ cuốn với sư...

Followers