L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Tuesday, November 22, 2011

0 Trở lại Đài Nam

No comments:
Trở lại Đài Nam 。。。 trở lại thành phố Đài Nam sau gần năm năm, lần sau cùng ấy là lần mà gia đình nhỏ của tôi cùng đại gia đình các anh chị đến tham ...

Friday, November 11, 2011

0 Cung Song Ngư 『 PISCES 』 19/2 - 20/3

No comments:
Cung Song Ngư 『 PISCES 』 19/2 - 20/3 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Bảo Bình 『 AQUARIUS 』 20/1 - 18/2

No comments:
Cung Bảo Bình 『 AQUARIUS 』 20/1 - 18/2 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Ma Kết 『 CAPRICORN 』 22/12 - 19/1

No comments:
Cung Ma Kết 『 CAPRICORN 』 22/12 - 19/1 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

0 Cung Nhân Mã 『 SAGITTARIUS 』 22/11 - 21/12

No comments:
Cung Nhân Mã 『 SAGITTARIUS 』 22/11 - 21/12 Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên t...

Followers