L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, January 18, 2012

0 George 2012's birthday

No comments:
George 2012's birthday Happy birthday . . . To George : . . Wishing you a happy birthday ! Aren't you really interested...

Saturday, January 7, 2012

0 Em đi bỏ lại con đường

No comments:
Em đi bỏ lại con đường Người đã đi rồi một sớm mai Hành trang rồi buông cả hai tay Không mang theo được lời đưa tiễn Để lại một trời thương tiếc hôm nay Ng...

Wednesday, January 4, 2012

0 Chân tình

No comments:
Chân tình Anh Cả của chúng em ạ ! Hôm nay là ngày sinh nhật của anh rồi đây, em biết cứ mỗi lần đến ngày này, anh đều có chuẩn...

Followers