L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, May 28, 2012

0 Times of your life

No comments:
Times of your life Tri âm, ta mãi đi tìm như lần vào từng trang cổ tích. Hanh hao. Dư thừa. Tháng năm muôn đời cứ luôn trầm tịch, để bất ch...

Thursday, May 17, 2012

0 Biển tình

No comments:
Biển tình BIỂN TRONG TA ~ Thơ Đoàn Thị Lam Luyến ~ Bao nhiêu nước biển mặn rồi Lẽ gì nước m...

Tuesday, May 8, 2012

0 Rồi sẽ đến phải không ?

No comments:
Rồi sẽ đến phải không ? Rồi sẽ đến phải không ? Ngày mẹ được ôm con Được ấp yêu nựng nịu Được kề môi hôn đôi b...

Followers