L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, June 28, 2012

0 Còn tuổi nào cho em

No comments:
Còn tuổi nào cho em Tháng sáu nay Vẫn là nắng, là mưa bất chợt Vẫn là hương tóc, vẫn là em Vũng nước ban trưa, trong veo...

Sunday, June 24, 2012

0 Ngày từ đêm trắng sinh ra

No comments:
Em vẫn nhớ … ngày này … tháng sáu Như nhớ ngày sinh nhật của anh Bởi xa xôi quá nên em chỉ lặng t...

Wednesday, June 13, 2012

0 Tím thế bằng lăng ơi !

No comments:
Tím thế bằng lăng ơi ! Tím thế Bằng Lăng ơi ! Vung bút thế nào mà mực tím vương cây Trang lưu bút hóa khoảng trời tím ...

Followers