L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, September 20, 2012

0 Papa

No comments:
Papa Papa . . . là một nhạc phẩm tiếng Phúc Kiến (Taiwanese), nói lên sự đau đớn của người con khi thân phụ ra đi về cõi vĩnh hằng. ...

Wednesday, September 12, 2012

0 About the summer time

No comments:
About the summer time For my little boy ! One summer vacation … George and happy times … At “The Water World …” George, you know what ? Since you going...

Monday, September 3, 2012

0 Em đã hoang đường từ cổ đại

No comments:
Em đã hoang đường từ cổ đại Em đã hoang đường từ cổ đại Con đường thẳng tắp con đường cụt Đã vậy từ xưa cái...

Followers