L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, March 25, 2013

12 Tiền tài như phấn thổ

12 comments:
Tiền tài như phấn thổ Người xưa nói: “Nhân nghĩa đáng ngàn vàng - Tiền tài như bụi đất ...” ( 1 ) Có lẽ chúng ta ai cũng dễ dàng đồng ý v...

Friday, March 22, 2013

11 Bên đồi lau xanh

11 comments:
Bên đồi lau xanh Một buổi chiều, lạc vào vùng cỏ lau Nhìn thấy nhau trong nếp sương mù lạnh Gió đàn ca trong thinh không hiu quạnh Thủ thỉ r...

Tuesday, March 19, 2013

12 Mỗi Tháng Ba về

12 comments:
Mỗi Tháng Ba về Mỗi Tháng Ba về -Thơ Bình Nguyên Trang - Có thể đó là một câu chuyện dài Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo Và...

Saturday, March 16, 2013

6 Khi anh thoáng qua đời tôi

6 comments:
Khi anh thoáng qua đời tôi Đông dài bất tận - Thơ Hoa Quỳnh - Hứng một bụm tay đầy nắng ... Tôi tiễn mùa đông qua Mùa đông của tôi là đêm gi...

Wednesday, March 13, 2013

8 Happy birthday, my friend !

8 comments:
Happy birthday, my friend ! H a p p y b i r t h d a y Don't worry about that extra line That's creeping up upon your fa...

Sunday, March 10, 2013

14 Tri kỷ

14 comments:
Tri kỷ Tri kỷ - Thơ Sương Anh Trần đời tri kỷ dễ mấy ai Một thoáng gặp nhau - hiểu - nhớ hoài Rảo bước đi tìm càng khó...

Monday, March 4, 2013

2 Mùa hoa cải bên sông

2 comments:
Mùa hoa cải bên sông MÙA HOA CẢI BÊN SÔNG ( Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều ) Đêm xuống. Con thuyền neo lại giữa sông. Ngọn lửa bếp trên mui thuyền hắ...

Friday, March 1, 2013

Followers