L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, August 29, 2013

4 Như đã hẹn rồi

4 comments:
Như đã hẹn rồi - Ngày 03 tháng 08 năm 2013 Nghĩa trang Đồng Nguyên Quê hương Từ Sơn Bắc Ninh chiều kỷ niệm Như đã hẹn rồi … Hà ...

Tuesday, August 13, 2013

8 Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ

8 comments:
Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ Mây chết đuối trên dòng sông vắng lặng Trăng cô đơn trôi dạt cuối phương trời Ta ngồi nhìn đếm những ánh sao rơi Đêm nứ...

Saturday, August 3, 2013

3 Lối cũ em về

3 comments:
Lối cũ em về Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về, nay ...

Followers