L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, November 28, 2013

1 Mưa trên ngày tháng đó

1 comment:
Mưa trên ngày tháng đó Ngày tháng đó còn trong nhau anh nhỉ ? Ghét mùa thu sao kéo đến vội vàng Em đi về trên lối nhớ thênh thang Nghe lá c...

Monday, November 4, 2013

5 Khẽ chạm

5 comments:
Khẽ chạm Ta đưa tay khẽ chạm đầu ngọn gió Mới hay mình rét mướt giữa trời đông Từng khóm cây trơ thân gầy đợi lá Chợt biết lòng buốt...

Followers