L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, December 25, 2013

0 Thanh âm chiều đông

No comments:
Thanh âm chiều đông Noel - về trên lối vắng Nghe phố hát những thanh âm mùa Giáng Sinh Noel - đường chiều lặng lẽ Chợt nghe thấy, tiếng ...

Thursday, December 12, 2013

0 Diễm xưa

No comments:
Diễm xưa Biết bao giấc mộng bay theo gió Thời gian qua lưu lại được gì Vì từng trải nên trở thành trầm lặng Tâm sự này biết tỏ cùng a...

Thursday, December 5, 2013

2 Em trôi trong lòng mùa đông

2 comments:
Em trôi trong lòng mùa đông Em trôi trong lòng mùa đông E m bước, dù chậm hay vội, mùa vẫn sang. Một giây trước đây cũng đã...

Sunday, December 1, 2013

0 Cho nhau một lần

No comments:
Cho nhau một lần Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, ...

Followers