L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Tuesday, December 30, 2014

0 Loài hoa không tên

No comments:
Loài hoa không tên Có người hỏi tôi, hoa nở không tàn, hoa gì đó em ? Xin trả lời rằng, hoa nở không tàn mang tên TÌNH ÁI Trên bước đường trần, là...

Sunday, December 28, 2014

0 Mùa đông của anh

No comments:
Mùa đông của anh M Ù A Đ Ô N G C Ủ A A N H Ngày nào em yêu anh, em đã quen trong cay đắng tuyệt vời Ngày nà...

Thursday, December 25, 2014

0 Noel ... em nhớ anh

No comments:
Noel ... em nhớ anh Noel ... em nhớ anh - Sưu tầm “Có lẽ em đã có quá thừa những nỗi đau …” Em thực sự không ổn đâu anh à, em vẫn sợ cô đơn...

Wednesday, December 24, 2014

0 Bóng nhỏ giáo đường

No comments:
Bóng nhỏ giáo đường B ó n g n h ỏ g i á o đ ư ờ n g Có ai về miền quê lửa khói, cho tôi nhắn vài câu Các...

Sunday, December 21, 2014

0 Trước thềm Noel ...

No comments:
Trước thềm Noel ... ... con - vẫn như thường lệ, hẹn bạn đi đánh bóng, nàng thì cũng vẫn như thường khi - đi cùng con, vì nàng không dám và cũng chẳng yên...

Thursday, December 18, 2014

0 Cho những người đi qua cuộc đời ...

No comments:
Cho những người đi qua cuộc đời ... Cho những người đi qua cuộc đời ... - Sưu tầm Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đi qua tôi. Cái chúng tôi trao n...

Monday, December 15, 2014

0 “Ông cụ non” ...

No comments:
“Ông cụ non” ... Năm nay lạnh muộn, lập Đông từ lúc nào rồi mà thời tiết vẫn còn đỏng đảnh như cô nàng mười bảy … mở ngoặc - Một phút nhớ lại ngày xưa ...

Sunday, December 14, 2014

0 Week-end (4)

No comments:
Week-end (4) Thứ Bảy, con cùng bạn học cũ về trường cũ dự Hội Thao, thăm thầy cô cũ và cổ vũ tinh thần thi đấu cho thế hệ đàn em, sau đó thì họp lớp...

Followers