L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, April 27, 2014

0 Ta hãy sống những ngày ta đang sống

No comments:
Ta hãy sống những ngày ta đang sống Ta hãy sống những ngày ta đang sống - Hoàng Yến Anh “Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít l...

Saturday, April 12, 2014

0 Em đừng tự làm khổ mình hơn nữa

No comments:
Em đừng tự làm khổ mình hơn nữa Em đừng tự làm khổ mình hơn nữa 『 Tác giả : MỘT ĐỜI QUÉT RÁC Đừng ai cười ta là người quét rác Rác tâm tư, “thanh th...

Friday, April 4, 2014

0 最後一年的兒童節

No comments:
最後一年的兒童節 曾元翰 : 爸爸媽媽祝你 兒童節快樂 。 最後一年的兒童節了,好好玩,開心一點,明年就是大童大哥哥囉,沒有兒童節禮物了耶! Happy Children's day, George !

Tuesday, April 1, 2014

0 Tháng Tư về

No comments:
Tháng Tư về Chim gọi mùa về trong im vắng Tháng Tư sang giậu biếc hoa vàng Xuân lấn cấn vì Đông và Hạ Viễn xứ buồn chiu chắt riêng mang ...

Followers