L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Saturday, June 28, 2014

0 Tháng Sáu của em

No comments:
Tháng Sáu của em Tháng Sáu nay ... Vẫn là nắng, là mưa bất chợt Vẫn là hương tóc, vẫn là em Vũng nước ban trưa, trong veo trong vẻo Soi bóng...

Tuesday, June 24, 2014

0 Tháng Sáu của anh

No comments:
Tháng Sáu của anh 『 ... thắp ngọn nến lòng Em mừng sinh nhật anh ... 』

Wednesday, June 18, 2014

0 兒子,恭喜你畢業了!

No comments:
兒子,恭喜你畢業了! 兒子,恭喜你畢業了! 開心嗎?有對不對?但不捨,對吧!因為必需跟多年的好朋友離別了,以後想見見面也難,能碰碰面的機會也少 … 因為跟六年培養與陪伴你長大的 “第二個家” 說再見了,以及點點滴滴的依依不捨 … 雖然你不說,但媽媽知道,因為這是每個人的成長...

Followers