L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, July 21, 2014

0 Green Ark

No comments:
Green Ark

0 Bài thơ không gửi

No comments:
Bài thơ không gửi Bài thơ không gửi - Đinh Thị Thu Vân cứ để em tự giải thoát em như thế bình yên được kiếm tìm trong bão giông giăng kh...

Wednesday, July 16, 2014

0 Bên trong cánh cửa

No comments:
Bên trong cánh cửa Bên trong cánh cửa Em đã chạm tay vào ranh giới Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất Sao...

Followers