L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Saturday, November 29, 2014

0 Week-end (2)

No comments:
Week-end (2) Sáng t7 của hai mẹ con ... ( Hôm nay nhà nhà người người ... nô nức đi bầu cử cuộc bầu cử cấp địa phương, bỏ phiếu bầu Tỉnh Trưởng. ...

Friday, November 28, 2014

0 Đi tìm nỗi đau

No comments:
Đi tìm nỗi đau Đ I T Ì M N Ỗ I Đ A U Có lẽ số phận đã sắp đặt chúng ta phải gặp nhau, để rồi có những tháng...

Thursday, November 27, 2014

0 Vô lượng ân tình

No comments:
Vô lượng ân tình Vô lượng ân tình - Thích Tánh Tuệ Tạ ơn Mẹ cho con dòng sữa ngọt Tình bao la như lượng của đất trời Dạy con sống cho đi h...

Sunday, November 23, 2014

0 5 năm, trước và sau

No comments:
5 năm, trước và sau 5 năm, trước và sau Em ngồi nhìn lại thời gian Qua màu bức ảnh chưa vàng ố hoen Ba mươi, ngày đó đâu em Bây giờ mỗi nét càn...

Friday, November 21, 2014

0 Les Feuilles Mortes

No comments:
Les Feuilles Mortes L e s F e u i l l e s M o r t e s Lòng mong ước thầm em nhớ về kỷ niệm xưa Ngày đôi lứa còn...

Thursday, November 20, 2014

0 Lời cảm tạ ...

No comments:
Lời cảm tạ ... Lời cảm tạ ... Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả Để một lần nhớ lại mái trường xưa Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi...

Saturday, November 15, 2014

0 Week-end (1)

No comments:
Week-end  (1) Thấy con trai mải học, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về đến nhà, ngày Thứ Bảy cũng học, mỗi ngày Chủ Nhật được ở nhà ...

Friday, November 14, 2014

0 Dù nắng có mong manh

No comments:
Dù nắng có mong manh d ù N Ắ N G c ó M O N G M A N H Trên bước chân say, ta nghe tiếng phôi phai, những đêm dài n...

Monday, November 10, 2014

0 Những sân ga cuộc đời

No comments:
Những sân ga cuộc đời Những sân ga cuộc đời - Trần Cường Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao g...

Followers