L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, June 28, 2015

0 Tháng Sáu của em

No comments:
Tháng Sáu của em Tháng Sáu nay ... Vẫn là nắng, là mưa bất chợt Vẫn là hương tóc, vẫn là em Vũng nước ban trưa, trong veo trong vẻo Soi bón...

Wednesday, June 24, 2015

0 Tháng Sáu của anh

No comments:
Tháng Sáu của anh 『 ... thắp ngọn nến lòng Em mừng sinh nhật anh ... 』

Monday, June 1, 2015

0 Kề cận nhé khi còn có thể

No comments:
Kề cận nhé khi còn có thể Kề cận nhé khi còn có thể - Đinh Thị Thu Vân rất có thể ngày mai không kịp nữa ơi những tình yêu, đừng đợi đến lỡ làng mới vộ...

Followers