L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Tuesday, August 25, 2015

0 勤美誠品 綠園道

No comments:
勤美誠品 綠園道 八月底、兒子放一個禮拜的假、母子兩去逛逛、準備開學。 Tuần cuối Tháng 8 con được nghỉ “xả hơi” ... hai mẹ con tung tăng, chuẩn bị cho năm học mới. ...

Followers