L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Saturday, September 26, 2015

0 Trả lại thời gian

No comments:
Trả lại thời gian 『 Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ Chợt lên n...

Sunday, September 20, 2015

0 Xanh mát cuộc trầm luân

No comments:
Xanh mát cuộc trầm luân Mưa mưa như sương vương Đậu mềm trên mái tóc Cuộc đời, ôi thoáng chốc Đã vèo như gió bay Tình người một giấc say Nỗi...

Wednesday, September 16, 2015

0 Giọt mưa thu

No comments:
Giọt mưa thu G i ọ t m ư a t h u Ngoài hiên, giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn, mây hắt h...

Monday, September 14, 2015

0 “Ngẫu hứng” Cự Giải

No comments:
 “Ngẫu hứng” Cự Giải I. Những nét “RIÊNG”, những điều “ĐẶC BIỆT”, “ĐIỂN HÌNH” … nhất của Cự Giải. 7 TÍNH CÁCH ĐIỂN HÌNH CỦA CỰ GIẢI Cự Giải trực ...

Followers