L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, November 23, 2015

0 Muốn hạnh phúc, phụ nữ trước hết phải yêu mình

No comments:
Muốn hạnh phúc, phụ nữ trước hết phải yêu mình Muốn hạnh phúc, phụ nữ trước hết phải yêu mình - Kim Anh Để có thể dẻo dai và linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng đổi thay của ho...

Saturday, November 21, 2015

0 Với tình yêu nhỏ

No comments:
Với tình yêu nhỏ Niềm vui nho nhỏ, bên tình yêu nhỏ, của mấy người yêu nhỏ, mở ngoặc - nói nhỏ, còn mấy người yêu nhỏ nữa mà tối qua xin phép vắng mặt...

Monday, November 9, 2015

0 Mẹ ơi, mình đi đạp xe đạp đi mẹ !

No comments:
Mẹ ơi, mình đi đạp xe đạp đi mẹ ! “Mẹ ơi, mẹ con mình đi đạp xe đạp đi mẹ.” Ớ, có nghe nhầm không nhỉ, cu cậu này mỗi khi muốn cu cậu đạp xe đạp thể dục là mẹ phải nó...

Followers