L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, December 7, 2015

0 Đ ê m . . .

No comments:
Đ ê m . . . Đ ê m . . . ( Lượm lặt và Tổng hợp ) “Có một kiểu người, dường như bị nghiện màn đêm. Họ thường thức rất khuya. Chẳng phải vì...

Wednesday, December 2, 2015

0 Bài tình ca mùa đông

No comments:
Bài tình ca mùa đông Sáng ra, xé tờ lịch cũ chợt giật mình, hóa ra đã sang Tháng Mười Hai. Dạo một vòng trên facebook, thấy bạn bè mỗi người chào Thán...

Followers