L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, February 21, 2016

0 Giọt cà phê đầu tiên

No comments:
Giọt cà phê đầu tiên G i ọ t c à p h ê đ ầ u t i ê n Giọt cà phê đầu tiên, rơi trong đáy ly sầu và mùa xuân...

Thursday, February 18, 2016

0 Mỹ Dung, chị đã xa rồi !

No comments:
Mỹ Dung, chị đã xa rồi ! Em - Chị biết nhau từ cái dạo Yahoo Blog đang “rầm rộ” cộng đồng mạng, lúc đó nhà nhà blog, người người blog, và em với chị cũng k...

Sunday, February 14, 2016

0 Valentine không hoa, không quà, chỉ có hotboy thôi

No comments:
Valentine không hoa, không quà, chỉ có hotboy thôi Valentine ... không cần hoa (không có hoa), không cần quà (không được quà), có hotboy được rồi. Rủ rê hotboy đi cinema, thấy hotboy ...

Followers