L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, February 14, 2016

0 Valentine không hoa, không quà, chỉ có hotboy thôi

Valentine ... không cần hoa (không có hoa), không cần quà (không được quà), có hotboy được rồi.

Rủ rê hotboy đi cinema, thấy hotboy xem phim khoái chí cười không thấy mắt mũi chỗ mô, khều nhẹ hotboy mà “thỏ thẻ”:

- Happy Valentine, người tình kiếp trước của tôi nhỉ !

Hotboy đang chăm chú lên màn hình vẫn quay sang hứ cái cốc, kèm theo là:

- Làm gì có, người đang ở nhà bận tiếp khách mới phải.

Hic hic … cha con lúc nào cũng một phe, tủi thân (không có con gái) chưa, ganh tỵ quá đi.

No comments:

Post a Comment

Followers